A gyerekeknek nem nehéz egyszerre két nyelvet tanulni

10th Apr 2016

Köztudomású, hogy a felnőtteknek rengeteg gyakorlásra és számtalan segédeszközre van szükségük ahhoz, hogy el tudjanak sajátítani egy idegen nyelvet. A gyerekeknek ezzel szemben semmi ilyesmire nincs szükségük, egyszerűen hallás után megtanulnak bármely nyelvet. Ez a tanulási folyamat még érdekesebb, amikor egyszerre két nyelvet sajátítanak el.

gyerek04
Skott Freedman, az Ithaca College nyelvi kutatásokkal foglalkozó docense olyan tanulmányt tett közzé az International Journal of Bilingualism folyóiratban, amely szembemegy az eddigi általános felfogással, és azt állítja, a gyerekek éppolyan könnyen tanulnak meg egyszerre két nyelvet, mint egyet.

„Első ránézésre a nyelvtanulás folyamata ijesztően bonyolult” – mondta Freedman, majd hozzátette, ez azért tűnik így, mert a kívülről jövő inputot az agynak elemeznie kell, az érkező hangfolyamból ki kell választani a szavakat, értelmezni kell azok jelentését, nyelvtani funkcióját és így tovább. „Az egy év körüli gyerekek azonban könnyen megbirkóznak ezzel a látszólag igen nehéz feladattal. Sőt, kutatások bizonyítják, hogy akár egyszeri hallás után is megtanulhatják egy-egy szó jelentését.”

Amint azt Freedman kifejtette, közkeletű vita, hogy vajon a kétnyelvű gyerekek egy nagy hangállományból választják-e ki a két különböző nyelvhez tartozókat, vagy agyuk két külön egységként kezeli a különböző nyelvekhez használatos hangállományt. A feltételezés tesztelésének egyik legegyszerűbb módja megmérni a gyerek nyelvi képességeit mindkét nyelven, figyelembe véve az artikulált beszéd komplexitását, majd ugyanezen komplexitási szempontok szerint összehasonlítani a két nyelvet.

A kutatás során Freedman spanyol- és angolajkú gyerekek beszédének komplexitását hasonlította össze spanyol-angol kétnyelvű gyerekekéivel. Az eredmény javarészt igazolta az eddigi feltételezést, miszerint a gyerek nagyjából egyforma sebességgel sajátítja el a két nyelvet. Ez az elsajátítási folyamat azonban egyszerre történik és így megegyezik az egynyelvű gyerekek beszédelsajátítási sebességével, vagyis a gyerekek két külön, egyszerre fejlődő egységként és hangállományként kezelik agyukban a nyelveket. A kutatás eredménye azt is bizonyítja, hogy (szemben a közkeletű felfogással) egyáltalán nem okoz hátrányt egy gyereknek, ha születésétől fogva két nyelv rendszeres behatásainak van kitéve.

Forrás: http://news.noinetcafe.hu/index.php/baba-mama/gyermek/10903-a-gyerekeknek-nem-nehez-egyszerre-ket-nyelvet-tanulni