Tévhitek a korai nyelvoktatásról 1.

21st Feb 2016

   A korai nyelvoktatással kapcsolatban nagyon sok a téves beidegződés, a mendemonda, miszerint ez valami káros, a gyermek számára megterhelő dolog, ami még ráadásul késlelteti is a beszédfejlődést, mert először az anyanyelvén kell a kicsinek megtanulnia és még sorolhatnám az ezzel kapcsolatos félelmeket. Ebben a cikkben igyekszem röviden és érthetően válaszolni a felmerülő kérdésekre, hogy tisztább képet kaphassunk.  

A gyermek számára megterhelő egy-egy foglalkozás

Amennyiben a második nyelv elsajátítsa is ugyanolyan formában történik, mint az anyanyelv átadása, vagyis mondókákkal, dalokkal, játékosan, szituációkba ágyazva, élményteli tevékenységeken keresztül, akkor az idegen nyelv is ugyanúgy „ragad” a gyermekre, mint ahogyan megtanul beszélni az anyanyelvén, mindenféle erőltetés és erőszak nélkül. Mivel a korai fejlesztések, így az idegennyelvi fejlesztés is tevékenység – azaz játék – közben történik, így a kicsik észrevétlenül és élvezettel sajátíthatják el a második nyelvet.

Csak anyanyelvű beszélők és nyelvtanárok taníthatnak(!) a gyereknek második nyelvet

A hangsúly a tanítani szó van. Ugyanis szülőként elsősorban nem tanítjuk a gyermeket, hanem példát mutatunk neki a nyelvtanulással kapcsolatban. A szó szoros értelemben vett tanítást hagyjuk meg a pedagógusoknak. Ezzel együtt a szülői minta természetesen nem elhanyagolható, hiszen ezt a példát adjuk tovább a gyermekeinknek. Ezzel együtt azonban felmerül a kérdés, hogy ki számít vajon anyanyelvi beszélőnek, ki az, aki tökéletesen beszéli a nyelvet ahhoz, hogy átadhassa? Szerencsére nem csak a szülőktől van lehetősége a gyermeknek angol kiejtést, beszédet hallani. Rengeteg segédanyag áll rendelkezésre az interneten, amivel kompenzálható a szülők hiányossága. Érdemes azonban mindig a saját nyelvi fejlődésünkre is odafigyelni és mindig helyesen beszélni.  Ehhez, ha szükséges kérjünk segítséget! A legfontosabb pedig, hogy ne tanítani akarjuk a gyermekünket! Tulajdonképpen nem is magát a nyelvet adjuk át neki, hanem a pozitív hozzáállást, a nyelv szeretetét, hogy nyelvet tanulni jó dolog. Ezt fogja tovább vinni a kicsi, erre emlékszik majd később az iskolában, a jó élményekre, amik a nyelvhez és a számára fontos személyekhez köthetők.

Később fog majd beszélni az anyanyelvén

A megkésett beszédfejlődés oka elsősorban nem a korai nyelvoktatás. A gyerekek változó időpontokban kezdenek el beszélni, vannak, akik már nagyon korán kifejezik magukat így is, míg mások inkább kivárnak. Sokszor az idegen nyelvet okolják, amikor a gyerek beszéde későn indul meg, de ez előfordulhat akkor is, ha csak az anyanyelvét hallotta a kicsi…
A beszédindulás késését akkor szokták kimondani a logopédusok, ha a gyerek 3 éves kora után nem beszél.  A megkésett beszédfejlődést okozhatja többek között genetikai háttér, a szülés során felmerülő okok, a kicsi fejlődése során előforduló hallássérülés vagy egyéb megbetegedések, a család és a környezet befolyásoló szerepe, a felgyorsult életritmus és a kevés mozgás is.
Gyermeked nyelvi fejlődését (akár több nyelven is) segítheted, ha sokat beszélsz hozzá, énekelsz és mondókázol neki, hogy lássa a szádat és a gesztusokat, mimikádat, miközben beszélsz, olvass neki meséket!

mergezo_mondatok_(1)
Az idegen nyelv elveszi az időt a játéktól

A korai idegennyelvi fejlesztés mindig tevékenység közben történik. A gyermekek fő tevékenysége a játék, így az angolozással egyáltalán nem vesszük el az időt a játéktól, sőt! Ezzel egy extra lehetőséget kínálsz a gyermekednek. Közös móka és időtöltés közben együtt fejlődhettek és a kicsi észrevétlenül sajátíthatja el a nyelvet.
Forrás: Kovács Judit, PhD: Az óvodáskori nyelvtanulás, mint jelenség

http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kisgyerekek/22316/tevhitek_a_korai_nyelvoktatasrol_1_resz